Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2016

Νέα Αίτηση Δελτίου Αθλητή (χαρτι για τους γιατρους)

Για το 2016 ισχύει το παρόν εντυπο και όχι αυτό που είχαμε μέχρι πέρσι.


Σε περίπτωση που ο αθλητής προσκομίσει στο σωματείο υπογεγραμμένο από γιατρό παλαιότερο έντυπο, το σωματείο, πριν το έντυπο σταλεί μέσω ΣΔΔΑ στην ΟΜΑΕ υποχρεούται:
 Να γράψει χειρόγραφο το παρακάτω κείμενο πάνω στο υπογεγραμμένο από τον ιατρό έντυπο το παρακάτω:
"Έχω λάβει γνώση των Κανονισμών της Ομοσπονδίας και του Εθνικού Αθλητικού Κανονισμού και θα τα τηρήσω"
 και ο αθλητής να υπογράφει δίπλα στο χειρόγραφο.


Κατεβάστε την αίτηση σε word εδώ


αναλυτικότερα, οδηγίες εδώ
http://www.omae-epa.gr/images/documents/1_final_Agonistikes_Adeies_2015_upd.pdf